Odměna notáře

Notářské služby jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., 

o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), v platném znění.

Výši odměny naleznete v příloze tohoto odkazu (strana 10)

C E N Í K

Ověření podpisu                                    70 Kč + DPH (1 ověřený podpis)

Výpis z Katastru nemovitostí           100 Kč + DPH (do 20 stran výpisu)

Výpis z Katastru nemovitostí           150 Kč + DPH (nad 20 stran výpisu)

Výpis z rejstříku trestu                      100 Kč + DPH

Sepis závěti                                      3 500 – 5 000 Kč včetně DPH (cena se může lišit)

Další najdete v odkazu VÝŠE ODMĚN

Notář v Chebu
ID DS:  ssyzdg5 

IČ: 73401838, DIČ: CZ8260310993

kancelar@notarcheb.cz

354 422 500

Májová 606/35, 350 02 Cheb