Odměna notáře

Notářské služby jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., 

o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), v platném znění.

 

Notář v Chebu
ID DS:  ssyzdg5 

IČ: 73401838, DIČ: CZ8260310993

kancelar@notarcheb.cz

354 422 500

Májová 606/35, 350 02 Cheb