JUDr. Eva Jung, notářka v Chebu

zapsaná v seznamu notářů vedeném Notářskou komorou ČR

Úřední hodiny:

Pondělí    08:00 – 12:00, 12:30 – 14:30 hodin
Úterý     08:00 – 12:00, 12:30 – 14:30 hodin
Středa      08:00 – 12:00, 12:30 – 14:30 hodin
Čtvrtek     08:00 – 12:00, 12:30 – 14:30 hodin
Pátek        08:00 – 12:00, 12:30 – 14:30 hodin

V úterý a ve čtvrtek máme obvykle po celý den pozůstalostní řízení, z toho důvodu není možné vyřizovat telefonáty. Pokud potřebujete vyřídit něco telefonicky nebo osobně, tak doporučuji úřední dny v pondělí, ve středu nebo v pátek.

Adresa:

Májová 606/35, 350 02 Cheb, 1. patro 

(vedle Terea Cheb s.r.o., naproti Řeznictví u Vlčků)

NAŠE SLUŽBY

Závěti, listiny o vydědění a ustanovení správce dědictví

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Ověřování podpisů a listin

Kontaktní místo Czechpoint – výpis z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů apod.

Převody nemovitostí

Notář jako soudní komisař

Notář v Chebu
ID DS:  ssyzdg5 

IČ: 73401838, DIČ: CZ8260310993

kancelar@notarcheb.cz

354 422 500

Májová 606/35, 350 02 Cheb